Presentations
19. 4. 2021

‘Krajina ve stínu krkavčích křídel’ presentation at CASA 21 conference

Daniel presented a paper at the annual conference of the Czech Association of Social Anthropologists (online), 17-18 April 2021, Prague. The panel entitled Environmentální a ekologická antropologie 2 was organized by Markéta Zandlová and Daniel Sosna.

Krajina ve stínu krkavčích křídel: odpovědnost a vícedruhové soužití v blízkosti odpadu

Daniel Sosna

Okolí skládek bývá zónou paradoxů. Formalizované kumulace odpadu fungují jako magnet, který odpuzuje a zároveň přitahuje. Všudypřítomný zápach i monstróznost hromad tlející hmoty odrazuje případné návštěvníky, přitom však nabízí nerušený prostor pro pálení kabelů hledačů kovů nebo láká lidi, kteří odpad složí před plotem skládky. Je to ale také zóna, kde bují divočina. Organismy zde ale mohou přetvářet krajinu způsobem, který narušuje estetické stereotypy a vzbuzuje kontroverze. V centru mého zájmu se ocitli krkavci, kteří díky své kreativitě vytvořili nejen překvapivou síť vztahů, ale i specifickou odpadovou krajinu posetou obaly od potravin.
Na základě vícedruhového etnografického studia vztahů vznikajících u dvou navzájem blízkých skládek zkoumám limity představivosti a přisuzování odpovědnosti za plastový odpad přesahující hranice lidské agency. Zároveň se ptám, jak by vypadal koncept odpovědnosti, kdybychom vzali v potaz schopnost plastového odpadu navazovat nečekané vztahy. S použitím Laidlawovy konceptualizace odpovědnosti sleduji, jak si krkavci osvojili vyhledávání a transport potravinového odpadu z povrchu skládek a v liminální zóně okolo nich stvořili bizarní krajinu plnou kelímků, kterou bych s trochou nadsázky označil jako ‘cupscape’. Svůj životní prostor i zdroje zároveň sdílejí s dalšími druhy ptáků, divokými prasaty, vysokou zvěří, polodivokými kočkami a liškami. Zaměstnanci skládky, zemědělci, chovatelé, myslivci a lesníci vstupují do hry a přemýšlejí nad odpovědností za odhazování odpadu zvířaty, čištění okolních lesů, ohrožení telat na svých pastvinách nebo zachování rovnováhy v ‘přírodě’. Prostřednictvím zkoumání třecích ploch v mezidruhových interakcích se pokouším nalézt pojetí odpovědnosti, které přesahuje jednoduchý model založený na vztahu osoby k důsledkům vlastního jednání.